Dibuix Artístic 1rBat - 1rTrimestre

ELEMENTSBÀSICS: Observar i representar

EL PROCÉS DEREPRESENTACIÓ DIMATGES

.Per la representació duna imatge ésimprescindible seguir aquestes fases:

-         Selecció delmotiu concret que volem representar

-         Selecciódels mitjans plàstics que considerem adecuats per realitzar la imatge.

-         Utilitzaciójerarquitzada dels mitjans plàstics a fi daconseguir una figura semblant a lapercebuda.

EL PUNT

-         És el signemínim que es pot trobar

...

See it on Xuletas »

Filosofia 1rBat - 1rTrimestre

 

 

Què és la filosofia?

 

 

La filosofia és una cosa concreta, és unadeterminada sèrie de textos que van situa leixcronològic daquesta. La filosofia es el plantejament de la qüestió delsaber, la qual es divideix en dues subqüestions:

-         Si hi ha saber o no

-         En el cas de que hi hagi, en quees diferencia del no saber.

Per respondre a  la primera qüestió:

·        Els textos filosòfics no afirmenmai si hi ha saber o no, sense sotmetre-ho a una profunda

...

See it on Xuletas »