Rosalia

rosalia

(1837-1885)referencia indiscutible da nosa literatura

vida:aosencia do pai desde pequena debe marcahr de galicia perde moitos fillos

cantares galegos

(1863):pretende facer un canto de defensa de cara as ofensas e aldreaxes que sufria e tamen reflictir o abandono e miseria que vivia a nosa terra

caracter costumista

costumes e tradicions da epoca.un repoludo gaiteiro

caracter intimista

conflito interno e persoalcampanas de bastabales

poema social

representar a protesta de menosprezo que sofre galicia...

See it on Xuletas »

Rosali de castro

  • Rosalia de castro(1837-1885) e una das escritora mais representativas da nosa literatura ten duas obras a primeira cantares galegos  fala de costumes da moriña que teñen os emigrante e a pobreza que ai en galicia e a segunda follas novas onde o contido e mais persoal

    -cantares galegos(1863):  e a promeira  obra de rosalia faino en defensa de galicia das ofensas que recibe,e tamen reflicte a situacion de galicia nesa epoca que era de pobreza de desolacion.pretende polotanto reflectar a identidade
...

See it on Wikiteka »