Sin título 1

Crítica a la teoria de les Idees aristotil

Hi ha dos crítiques concretes importants:

1.Al intentar explicar el món sensible, el món sensible, Plató postula l’existència d’un altra món, el món de les Idees, amb la qual cosa la dificultat es duplica: ara cal explicar tots dos mons.

2.El món de les Idees no explica res sobre el món de les coses: si les essències de les coses estan separades de les coses mateixes no poden ser pròpiament les seves essències: “Si fossin les essències...

See it on Xuletas »

Sin título 1

es distingeixen dues etapes en la sofística:

  1. Primera sofística o sofistes de la cultura. Tenen una gran prestigi. Busquen un fonament racional a la vida en societat. Temes de reflexió: llenguatge, institucions i lleis polítiques, normes morals, religió, etc. Representants: Protàgores d’Abdera (480-410 aC.), Gòrgies de Leontíni (483-375 aC.), Hípies d’Elis (segle V aC.) i Pròdic de Queos (s. V aC.)
  2. Segona sofística. Època de crisis i revoltes polítiques a Atenes degudes a la guerra
...

See it on Xuletas »

Sin título 1

Existeixen dues hipòtesis oposades sobre l’origen i naturalesa dels éssers vius.

  1. El fixisme sosté que les espècies no canvien, no evolucionen, és a dir, són fixes. Segons el fixisme, per exemple, el cavall i l’ase no procedeixen d’un avantpassat comú ja extingit, sinó que totes dues espècies existirien des del principi de la vida tal com són avui. El fixisme es sol associar amb el creacionisme, segons el qual l’Univers i tots els éssers que conté van ser creats a partir del no
...

See it on Xuletas »

Sin título 1

La realitat

La definició intuïtiva de la realitat ens porta a dir que està constituïda pel conjunt de tot allò que existeix o que és. Aquesta afirmació és problemàtica, perquè, per exemple, existeixen els unicorns? I la idea de bellesa? I, encara que no es puguin veure a simple vista, existeixen els àtoms com existeixen els arbres o els cavalls? I, la llibertat o la ment, existeixen?

Encara que sembla clar que l’unicorn i el cavall no existeixen de la mateixa manera, tampoc podem negar...

See it on Xuletas »

Sin título 2

metafisica logica episte etica estetica
Etimològicament, significa "més enllà (meta) de la física" i designa la part de la filosofia que s'ocupa de l'ésser, és a dir, de les propietats de tot allò que és o que existeix, independentment del que sigui. Aquesta branca de la filosofia és de les més antigues i, per a molts, és la característica de l'activitat filosòfica. Rep el nom del terme grec logos, "raó", "paraula"... i s'ocupa dels raonaments expressats lingüísticament. Estudia la
...

See it on Xuletas »