Socials tema 1 (2)

Que es la ilustració: es un moviment de caracter intelectual desenvolupat del segle XVIII que va posar en dubte tots els principis de l'antic regim. Els pensadors anglesos var ser John Locke i Isaac Newton. La ilustració defensava la raó i la fe absoluta com a l'unic mitja per entendre el mon. Els filosofs van ser Montesquieu, Voltaire, Diderot, Rousseau que defensaven la llivertat i la igualtat.

Despotisme ilustrat:Es la forma de govern caracteristica a l'europa del s. XVIII i que es pot resumir

...

See it on Wikiteka »

Socials tema

Antic regim: Definim les societs europees de l'edat moderna que continiaven mantenint un model de vida basat en l'economia agraria de tipus senyorial, l'absolutisme monarquic i la societat estamental. 

Agricultura de subsistencia: es un sistema de conrreu basat en la rotacio trienal amb guaret. S'orientaven a l'autoconsum. La crisi de subsistencia son els periodes d'escasetat d'aliments i de puges de preus.

Monarquia absoluta: El rei tenia tot el poder absolut. concentrava tots els poders en la

...

See it on Wikiteka »