Classificacio dels minerals

         Classificació dels minerals

elements natius: minerals formats per un sol element químic
(Coure = Cu) el (Sofre = S), etc.

sulfurs i compostos afins: elements metàlics amb sofre
( Galena, Arsènic)

halurs o sals: combinacions de metalls amb halògens
(fluor i clor)
Oxids i hidròxids: combinació de metalls amb oxigen o amb un grup hidroxil(OH)
(limonita, oligist)

Carbonats, nitrats i borats: son oxisals combinades amb metalls
(calcita i malaquita)

sulfats: oxisals amb metalls pero am aspecte...

See it on Xuletas »

Mitjanes

Mitjanes: son lesrectes d’un triangle que van del vèrtex fins al pt mig del costat oposat
Les tres mitjanes es tallen en un puntanomenat Baricentre,* un sempre es el doble de llarg que l’altre.( 1/2C, ptMg = ptMg a ptMg AB)

 

Altures: Són lesrectes perpendicular a cadascun dels costats ( o les seves prolongacions) desdel vèrtex oposat, aquestes es tallen en un punt anomenat ortocentre enun triangle rectangle és el vèrtex de l’angle recte.

 

Mediatrius: sónles mediatrius dels costats, aquestes...

See it on Xuletas »

Géneros literarios

                  Los géneros literarios

Son grupos en los cuales agrupamos obras literarias conrasgos comunes.

La lírica- aquella en que el autor expresa sus sentimientosy reflexiones, (predomina la función emotiva, aparte de la poética)

Lirica culta

:1-Oda: poema de tema noble deriva de la poesía grecolatina,es de tema noble.

2-Elegía: poema en el que el autor expresa sentimientos dedolor (coplas de jorge manrique)

3-Égloga:  poemasdonde conversan pastores idealizados (Gracilazo...

See it on Xuletas »

Ejemplos de algunos compuestos

Sals binàries:

FeS (Sis.) monosulfur deferro - (Stock) sulfur de ferro (II) – (Tra.) sulfur ferrós

Hidròxids:

Ca(OH)2 – dihidròxid decalci – hidròxid de calci – hidroxid càlcic ( grup OH = 1 val.)

Oxoàcids:

H2SO4 – tetraoxosulfat (VI)d’hidrogen – àcid tetraoxosulfúric (VI) – àcid sulfúric

 

See it on Xuletas »