Valenciano

Un text predictiu es el que anuncia o prediu fets que poden pasar en el futu. Caracteristiques del textos predict.:El temps verbal sempre es futur, te advervis de temps(demá, el mes que ve, potser...), y te perífrasis verbals de provabilitar (deure+infinitiu). Els generes predictius son: La profecia: es un genere d'arell religiosa y avisa a molta gent de un esdeveniment dolent. L'horoscop: Descriu el futur de una persona(tarot, carta astral, quiromancia).Els presupostos fan una predicció...

See it on Wikiteka »