Graus de l'adjectiu llatí

ELS GRAUS DE L’ADJECTIU

 

GRAU COMPARATIU

Mitjançant el grau comparatiu podem:

-         Comparara dos éssers per la seva qualitat (Pere és més alt que Joan)

-         Comparardos qualitats en un mateix ésser (Pere és més valent que prudent)

 

La comparació de inferioritat i igualtat es faamb: un adverbi modificant el adjectiu en grau positiu y el segon terme (queanirà en el mateix cas que el primer) introduït per quam.

Titus minus doctus quam Marcus est.

Titus tam doctus

...

See it on Xuletas »

Declinaciones Latín

declinacions del llatí                                                                                      

 funciones de los casos

 

nominatiu

subjecte (S)                                           

 

vocatiu

exclamació, interjecció  (CVoc)            

 

Acusatiu

complement directe (CD)            

...

See it on Xuletas »